Avís legal

Avís legal i condicions d’ús
Si has arribat a aquest apartat de la meva pàgina web és perquè sens dubte t’interessa saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai. És a dir, conèixer les dades de la meva activitat, la finalitat de la web, que informació del web utilitzo i que faig amb les teves dades, quins són els drets i obligacions que tenim tots dos i explicar-te quines són les meves procediments per protegir les teves dades personals i el meu compromís de confidencialitat.

Dades de l’Responsable.
Identitat de l’Responsable: nom
Nom comercial: Associació Empordatics
NIF / CIF: 
Direcció: 
Correu electrònic:
Activitat: 
En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Associació Empordatics (nom) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 3/2018, de 05 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDYGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús.
Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Titanes Warpress inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://Empordatics.com ( «usuari») accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal https: // www.empordatics.com

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El propietari del web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el propietari del web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l’bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

Dades personals que recapto i com ho faig.
Tens tota la informació en la Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris.
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Titanes Warpress. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, https://www.titaneswarpress.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’propietari del web o de tercers o que pogués danyar , inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.titaneswarpress.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat.
Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar i de referenciar productes i / o serveis i / o infoproductos. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà enviada a tercers, com són:

Active Campaign, https://www.activecampaign.com/
Webempresa, https://www.webempresa.com/
Elementor, https://elementor.com/
Astra, https://wpastra.com/
GeneratePress, https://generatepress.com/
La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, de manera que Omar de la Font Prieto no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix cap manera la experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de Titanes Warpress, que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercera persona. L’usuari sap i accepta que https://www.titaneswarpress.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que per tant no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat.
Les dades personals comunicades per l’usuari poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Omar de la Font Prieto, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i https://www.titaneswarpress.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes.
Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial.
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Titans Warpress. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Titanes Warpress.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a soporte@titaneswarpress.com indicant:

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a soporte@titaneswarpress.com indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
Enllaços externs.
Les pàgines del web https://www.titaneswarpress.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

eines
recursos
Contingut d’altres blogs
Enllaços d’afiliats
Exclusió de garanties i responsable.
Omar de la Font Prieto (Titanes Warpress) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
Llei aplicable i jurisdicció.
Amb caràcter general les relacions entre Titanes Warpress amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de SALAMANCA.

Contacte.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.titaneswarpress.com, si us plau dirigiu-vos a soporte@titaneswarpress.com

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2020.05.12.

 

Utilitzem cookies per a optimitzar la nostra web, si vols més informació a Política de cookies   
Privacidad